• ĐĂNG NHẬP

Mã sinh viên:
Mật khẩu:
Bạn là: Sinh viên     Quản trị Viên
Quên Mật Khẩu?

  • THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng ký môn học trực tuyến cho học kỳ I năm học 2018 - 2019

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian đăng nhập vào website và cập nhật tài khoản:

       &...

© 2015 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Quảng Nam

Thiết kế và Phát triển bởi: Đỗ Quang Khôi (KhoiEduIt) và Nhóm sinh viên 75K Lớp Đại học CNTT K12