• THÔNG BÁO

Kể từ năm học 2015-2016, Trường Đại học Quảng Nam triển khai thực hiện đăng ký môn học trực tuyến dành cho sinh viên đại học, cao đẳng.

Địa chỉ website đăng ký môn học: http://dkmh.qnamuni.edu.vn

Đối với năm học 2015-2016, học kỳ 1, thời gian để sinh viên đăng ký môn học trực tuyến được chia theo khoa và gồm 3 đợt như sau:

- Đợt 1: từ ngày 12/5/2015 đến hết ngày 17/5/2015; bao gồm các khoa: Công nghệ thông tin, Toán, Ngoại ngữ.

- Đợt 2: từ ngày 18/5/2015 đến hết ngày 24/5/2015; bao gồm các khoa: Tiểu học-Mầm non, Văn hóa-Du lịch, Nghệ thuật, Giáo dục Thể chất-Quốc phòng.

- Đợt 3: từ ngày 25/5/2015 đến hết ngày 31/5/2015; bao gồm các khoa: Lý-Hóa-Sinh, Ngữ văn, Kinh tế.

Các bạn sinh viên lưu ý thời gian trên để thực hiện đăng ký môn học theo đúng quy định của nhà trường. Sinh viên nào không thực hiện đăng ký môn học thì nhà trường sẽ xử lý theo các quy định của trường.