• THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tập huấn và đăng ký môn học trực tuyến cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:

I. Đăng ký môn học trực tuyến dành cho sinh viên ĐH, CĐ K12, K13, K14

1. Thời gian đăng ký:

- Từ ngày 23/11/2015 đến 29/11/2015 (1 tuần), sinh viên các lớp ĐH, CĐ K12, K13, K14 của các khoa sau đây thực hiện đăng ký môn học trực tuyến: Ngữ văn, Nghệ thuật, Ngoại ngữ, Tiểu học-Mầm non, Văn hóa-Du lịch.

- Từ ngày 30/11/2015 đến 06/12/2015 (1 tuần), sinh viên các lớp ĐH, CĐ K12, K13, K14 của các khoa sau đây thực hiện đăng ký môn học trực tuyến: Công nghệ thông tin, Giáo dục Thể chất-Quốc phòng, Kinh tế, Lý-Hóa-Sinh, Toán.

2. Tài khoản đăng nhập vào website đăng ký môn học trực tuyến:

+ Địa chỉ website: http://dkmh.qnamuni.edu.vn

+ Tài khoản (gồm Mã sinh viên và Mật khẩu): chính là tài khoản mà sinh viên đã khai báo sử dụng đăng ký môn học trực tuyến cho học kỳ I vừa rồi.

3. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu:

Nếu sinh viên nào quên mật khẩu đăng nhập thì sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên website Đăng ký môn học trực tuyến tại địa chỉ:

http://dkmh.qnamuni.edu.vn/User/Quenmatkhau

Sau khi thực hiện chức năng Quên mật khẩu ở trên, website sẽ tự động gửi lại mật khẩu đến email mà sinh viên đã khai báo trên website (lưu ý: email có thể nằm trong hộp thư Spam nếu không thấy nó trong hộp thư đến).

II. Tập huấn đăng ký môn học trực tuyến cho sinh viên các lớp ĐH, CĐ khóa K15

- Thành phần tham dự:

+ Thầy cô là cố vấn học tập các lớp ĐH, CĐ K15;

+ Giáo vụ các khoa có lớp khóa K15;

+ Ban cán sự các lớp ĐH, CĐ khóa tuyển sinh năm 2015 (K15).

- Thời gian: 10h00 ngày 04 tháng 12 năm 2015 (thứ 6).

- Địa điểm: Phòng 2.11 khu A1, Trường Đại học Quảng Nam.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, đơn vị quản lý website đăng ký môn học trực tuyến, thầy cô CVHT, Giáo vụ thông báo đến sinh viên các lớp ĐH, CĐ K12, K13, K14 thực hiện đăng ký môn học và sinh viên các lớp ĐH, CĐ K15 tham gia tập huấn đạt được kết quả tốt.