• THÔNG BÁO

Theo Quyết định của Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch-Tài chính gửi đến lớp trưởng các lớp có liên quan danh sách sinh viên khối lớp ĐH, CĐ, TC, K12,13,14 chưa hoàn thành học phí (file danh sách kèm theo ở dưới). Các lớp trưởng thông báo đến từng sinh viên còn nợ phải hoàn thành học phí trước ngày 05/12/2015.

Sau ngày 05/12/2015 sinh viên không nộp học phí thì không được dự thi. 

Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn xin gia hạn phải làm đơn gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 05/12/2015.

Vậy kính đề nghị các anh (chị) sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

Ghi chú:

Để tránh xảy ra trường hợp Ngân hàng không thực hiện được giao dịch thu tiền học phí qua thẻ Đông Á, sinh viên cần lưu ý những thông tin sau:

+ Nộp học phí đầy đủ, đúng hạn.

+ Sinh viên sau khi chuyển tiền phải giữ lại giấy nộp tiền của Ngân hàng để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

+ Hết hạn nộp học phí sinh viên nên tự kiểm tra lại số dư trên tài khoản để kiểm tra việc chuyển tiền học phí của ngân hàng, số dư trên thẻ cũng như thông tin khác về thẻ. Nếu việc chuyển tiền chưa được thực hiện, sinh viên liên hệ với P. Kế hoạch - tài chính để được hướng dẫn).

File đính kèm: DS sinh viên chưa nộp HP