• THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo gia hạn thời gian đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2016-2017 của tất cả các khóa K13, K14 và K15 đến hết ngày 06/6/2016.

Các bạn sinh viên lưu ý thực hiện. Sau thời hạn trên, sinh viên nào không đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2016-2017 sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.

Địa chỉ website đăng ký môn học: http://dkmh.qnamuni.edu.vn