• THÔNG BÁO

Căn cứ Quy định công tác đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 712/QĐ-ĐHQN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam và chương trình giáo dục đại học trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy; Căn cứ Kế hoạch thời gian đào tạo các lớp hệ chính quy, năm học: 2016-2017; Nay, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian đăng ký:

- Đợt 1: từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 20/12/2016, bao gồm các khối lớp Đại học, Cao đẳng K13, K14 và K15 thuộc khoa: Công nghệ thông tin, Toán, Ngoại ngữLý-Hóa-Sinh, Ngữ văn.

- Đợt 2: từ ngày 17/12/2016 đến hết ngày 26/12/2016, bao gồm các khối lớp Đại học, Cao đẳng K13, K14 và K15 thuộc khoa: Tiểu học-Mầm non, Văn hóa-Du lịch, Nghệ thuật, Kinh tế.

- Đợt 3: từ ngày 23/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017, bao gồm các khối lớp Đại học, Cao đẳng K16.

2. Tài khoản đăng nhập vào website đăng ký môn học trực tuyến:

+ Địa chỉ website đăng ký môn học: http://dkmh.qnamuni.edu.vn

+ Tài khoản (gồm Mã sinh viên và Mật khẩu): chính là tài khoản mà sinh viên đã khai báo sử dụng đăng ký môn học trực tuyến cho các học kỳ vừa rồi.

* Riêng đối với sinh viên K16 thì mật khẩu tạm thời cho lần đăng nhập đầu tiên là 6 số trong ngày tháng năm sinh của mình (ví dụ: ngày sinh là 5/7/1998 thì mật khẩu sẽ là 050798). Sau khi đăng nhập lần đầu tiên thành công, website sẽ yêu cầu bạn đổi mật khẩu mới của riêng mình.

3. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu:

Nếu sinh viên nào quên mật khẩu đăng nhập thì sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên website Đăng ký môn học trực tuyến tại địa chỉ:

http://dkmh.qnamuni.edu.vn/User/Quenmatkhau

4. Lịch tập huấn đăng ký môn học dành cho Ban cán sự các lớp Đại học, Cao đẳng K16

- Thời gian: 15h00 ngày 21/12/2016

- Địa điểm: Phòng 2.1, tầng 2 Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin (toà nhà 7 tầng)

Đề nghị Lãnh đạo các khoa, thầy cô CVHT, Giáo vụ thông báo đến các lớp để sinh viên thực hiện đăng ký môn học trực tuyến theo đúng kế hoạch. Sinh viên không thực hiện đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách lớp học.