• THÔNG BÁO

Chiều ngày 25/4/2015, Tại Đà Nẵng, Đại diện Văn phòng Hessen tại Việt Nam- Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành trao học bổng của Bộ Khoa học& Nghệ thuật & Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới- CHLB Đức cho 34 sinh viên khu vực Miền Trung

Trường Đại học Quảng Nam đã có 4 sinh viên vinh dự  được nhận học bổng này. Ngoài Chứng nhận học bổng, kèm theo số tiền hơn 5 triệu đồng. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập, đạt được thành tích học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo,..Nguồn học bổng sẽ giúp các bạn giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trên giảng đường Trường Đại học Quảng Nam.

Danh sách 4 sinh viên được nhận học bổng:

1. Nguyễn Thị Hạnh Nhân (01.01.1994) - Ngành SP Ngữ văn

2. Nguyễn Hữu Đông (04.07.1994) - Ngành SP Sinh học

3. A Lăng Bần (20.04.1991) - Ngành SP Mỹ thuật

4. Ngô Thị Thanh Lâm (06.04.1993) - Ngành Kế toán