• THÔNG BÁO

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 03 HD/TWĐTN ngày 27/02/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013” và Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc “Tuổi trẻ Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện Công văn chỉ đạo của Tỉnh đoàn Quảng Nam về triển khai, thực hiện công trình thanh niên năm 2015 đối với công trình cấp xã.

Nhằm để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

Ngày 26/4/2015, Liên chi đoàn – Liên chi hội khoa Lý Hóa Sinh trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức chương trình tình nguyện  tại thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ với sự tham gia của 161 tình nguyện viên đến từ các chi đoàn trong khoa.

Trong thời gian một ngày, đoàn tình nguyện đã tổ chức thực hiện các hoạt động với kết quả như giúp chính quyền địa phương đổ bêtông, trán sân Nhà văn hóa Thôn và phát quan 1km đường giao thông tại địa phương.