• HỖ TRỢ - LIÊN HỆ

Trong quá trình sử dụng website Đăng ký môn học trực tuyến của Trường Đại học Quảng Nam, nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc gặp sự cố về kỹ thuật, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

1. Phòng Đào tạo: Thầy Nguyễn Đức Trung

+ Số di động: 0905707275

+ Email: ductrung3012@gmail.com

2. Hỗ trợ kỹ thuật: Thầy Đỗ Quang Khôi (Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng)

+ Số di động: 0905571491

+ Email: doquangkhoi@qnamuni.edu.vn